Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzień numeru 112 - wojewoda zaprasza

Na obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zaprasza w sobotę, 11 lutego do kieleckiej Galerii „Echo” wojewoda Agata Wojtyszek wraz z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Impreza odbędzie się w godz. od 11 do 18 („czerwona scena”, poziom -1).

W atrakcyjnym programie, kierowanym szczególnie do dzieci, znajdą się m.in. interaktywne spektakle teatralne poświęcone tematyce bezpieczeństwa (Teatr „Moralitet” z Krakowa, godz. 12, 14 i 16), liczne konkursy i zabawy z nagrodami służące popularyzacji numerów alarmowych i promujące prawidłowe zasady ich używania, pokazy sprzętu ratowniczego i gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej, prezentacja specjalnego stanowiska łączności z możliwością edukacyjnego „zadzwonienia na numer alarmowy 112 lub 998” odbieranego przez operatora numeru alarmowego i strażaka, pokaz policyjnego miasteczka ruchu drogowego. Odbędą się także pogadanki dla dzieci i młodzieży na tematy związane z bezpieczeństwem prowadzone przez policjantów, prezentacje sprzętu policyjnego i internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, prezentacje sprzętu ratowniczego wykorzystywanego na akwenach wodnych, a także pogadanki ratowników Świętokrzyskiego WOPR na temat prawidłowych zachowań i bezpieczeństwa na kąpieliskach, basenach i wodach otwartych.