Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Spotkanie z dziećmi

Dnia 1 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Łącznej odbyły się obchody Dnia Dziecka, na które zaproszeni zostali pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach. Przedstawiciele CPR zorganizowali szereg konkursów połączonych z instruktażem udzielania pierwszej pomocy.

Zainteresowani mieli możliwość samodzielnie wykonać Resuscytację Krążeniowo-Oddechową oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dla najaktywniejszych uczestników konkursów zostały przewidziane upominki.