Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wizyta przedszkolaków w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W dniu 21.11.2017 r. CPR w Kielcach gościł grupę sześciolatków z Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach. Podczas prezentacji dzieci oraz ich opiekunowie zostali zapoznani z organizacją systemu powiadamiania ratunkowego, numerem 112 i zasadami korzystania z numeru alarmowego w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zostali również przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przewidzano również zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy osobom z objawami nagłego zatrzymania krążenia. Prezentacja zakończyła się zwiedzaniem sali operatorów numerów alarmowych oraz zapoznaniem z charakterem ich codziennej pracy.