Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Uczniowie na medal

Wojewoda Agata Wojtyszek zorganizowała spotkanie dla młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach w ramach podziękowań za pomoc i zaangażowanie podczas uroczystości Święta Niepodległości.

Wszyscy uczniowie, którzy włączyli się w organizację wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Kielcach, których gospodarzem była wojewoda Agata Wojtyszek otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wojewoda podziękowała uczniom obecnym na kieleckim Placu Wolności podczas oficjalnych uroczystości 11 listopada.

Podczas wizyty w urzędzie wojewódzkim uczniowie zapoznali się także z pracą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Młodzi ludzie mieli okazję wcielić się w rolę operatora centrum powiadamiania ratunkowego i zaaranżować niebezpieczną sytuację, w której przede wszystkim liczy się czas i profesjonalna pomoc służb ratunkowych.