Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Europejski Dzień Numeru Alarmowego

11 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach zorganizowało obchody numeru alarmowego 112. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Podczas licznie przygotowanych atrakcji dzieci ze szkół powiatu kieleckiego mogły poprzez zabawę zapoznać się z tematyką udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego zachowania na drodze czy też poznać pracę strażaków. Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy służb. Swoje stoiska zaprezentowali w czasie spotkania policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji, wspólnych gier i zabaw. Uczestnicy spotkania otrzymali odblaski oraz wiele innych upominków związanych z tematyką numerów alarmowych. Niespodzianką dla uczniów było także przedstawienie sceniczne, które w humorystyczny sposób pokazało najmłodszym różne sytuacje, w których powinniśmy zaalarmować właściwe służby. Podczas spotkania wszyscy zgodnie potwierdzali, jak ważna jest edukacja w zakresie właściwego korzystania z numerów alarmowych już wśród najmłodszych dzieci, które niejednokrotnie pokazały, iż podejmowana edukacja w tym zakresie przynosi doskonałe rezultaty.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach odbyła się także konferencja prasowa z udziałem wojewody świętokrzyskiego, podczas której podsumowano 2019 rok.

Łącznie w 2019 roku operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach odebrali ponad 483 tysiące zgłoszeń, czyli średnio 1325 zgłoszeń na dobę. Do służb przekazanych zostało średnio 550 zgłoszeń na dobę. Jak zauważył wojewoda wciąż istnieje duży odsetek zgłoszeń fałszywych oraz bezzasadnych. W tym roku stanowi to 58 % wszystkich zgłoszeń.

- Numer 112 to numer ratujący życie. Chcę zaapelować do osób zgłaszających: zgłaszajmy to, co jest naprawdę istotne. Nie blokujmy linii. Ten numer daje nam gwarancję tego, że otrzymamy pomoc bardzo szybką i bardzo profesjonalną – powiedział wojewoda.

Podczas konferencji przedstawiono także aplikację Alarm 112, która dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, a także osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia.

Istotną zmianą, o której poinformował wojewoda jest projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dotyczy między innymi operatorów numerów alarmowych, którzy zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Jak zauważył wojewoda - ta ochrona prawna daje im przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort pracy.

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W Kielcach CPR zostało uruchomione 18 czerwca 2012 roku. Obsługuje zgłoszenia alarmowe pochodzące z terenu województwa świętokrzyskiego, a w razie potrzeby z terenu całej Polski.