Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

112 na straży życia, zdrowia i bezpieczeństwa

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wojewoda Zbigniew Koniusz podziękował zespołowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach za trudną i odpowiedzialną pracę.

Podczas konferencji prasowej wojewody przybliżono zasady prawidłowego korzystania z numeru 112 oraz zaprezentowano zadania kieleckiego CPR. Wyróżniającym się pracownikom centrum wojewoda przekazał ponadto specjalne podziękowania od ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Numer alarmowy 112 obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i służy do  powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa publicznego, które wymagają interwencji służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Postęp technologiczny wymusił na nas bardzo szybkie reakcje na różne zagrożenia. Odpowiedzią jest powstanie uniwersalnego numeru, dzięki któremu możemy uruchomić wszelkie dostępne służby, aby uzyskać wszechstronną pomoc. Pod 112 wszystko mamy w jednym miejscu. Jest to dobrodziejstwo i znak czasu, że ludzie otaczają się sprzętem, aby zabezpieczyć swoje życie czy mienie – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. – Wszystko są to jednak tylko środki, bo za nimi po drugiej stronie telefonu znajdują się operatorzy numeru 112, którzy wykazują dużą życzliwość i często dużą odporność, bo nie jest to praca łatwa i przyjemna, ale trudna i odpowiedzialna. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich pracujących w „sto dwunastce”. To jest armia ludzi odpowiedzialnych i życzliwych – podkreślił Zbigniew Koniusz.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to miejsce, gdzie obsługiwane są wszystkie połączenia kierowane na numery alarmowe. Zgłoszenia odbiera operator, który po weryfikacji i klasyfikacji takiego zgłoszenia przekazuje je do odpowiednich służb ratowniczych. W Polsce funkcjonuje 17 ośrodków CPR, które tworzą jednolity system obsługi zgłoszeń alarmowych. System Powiadamiania Ratunkowego w województwie świętokrzyskim oparty jest na działaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach utworzonego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obsługuje zgłoszenia alarmowe pochodzące z terenu województwa, a w razie potrzeby także z całej Polski.

W 2020 roku w kieleckim CPR odebrano ponad 461 tys. zgłoszeń, z czego 203 tys. (tj. 44%) przekazano do służb. Niestety, operatorzy centrum nadal odbierają dużo telefonów ze zgłoszeniami fałszywymi lub bezzasadnymi, które nie są związane z ratowaniem życia czy zdrowia i nie wymagają zaangażowania służb. W ubiegłym roku było ich aż 258,5 tys. (czyli 56% wszystkich zgłoszeń).

„Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy!” – apelują pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach.

Aby upowszechnić ideę numeru 112 wśród młodego pokolenia, wojewoda zaprosił uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie plastycznym „112 - zawsze w gotowości”. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy na temat znaczenia numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia czy mienia oraz zasad właściwego z niego korzystania. Termin składania prac mija 11 marca, a szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej ŚUW oraz urzędowym profilu Facebook.

Operatorzy numeru alarmowego 112 bezpośrednio współpracują z dyżurnymi komend Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyżurnymi Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW oraz służbami pomocniczymi (straże miejskie, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, MOPR-y, centra interwencji kryzysowej, zarządy dróg, SOK, itp.). Do końca 2020 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego współpracowało z dyspozytorami Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, które realizowało obowiązki centralnej dyspozytorni ratownictwa medycznego na terenie województwa. Od 1 stycznia 2021 roku CPR współpracuje z pracownikami dyspozytorni ratownictwa medycznego, utworzonej przez wojewodę zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i umiejscowionej w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.

Obecnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługuje numer alarmowy 112 oraz w całości numer 997. Trwają zaawansowane prace w MSWiA nad przejęciem przez CPR obsługi numeru alarmowego 998, która nastąpi jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie obsługi zgłoszeń o numer alarmowy 999.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz Kuratorium Oświaty.