Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

998 na nowych zasadach

O przekierowaniu numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach mówił podczas konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Koniusz. Gościem spotkania był komendant wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek.

Decyzję o przekierowaniu numeru 998, łączącego z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej, do Centrów Powiadamiania Ratunkowego podjął w tym roku resort spraw wewnętrznych i administracji. Przełączenie numerów 998 na terenie województwa świętokrzyskiego będzie trwać od 4 do 7 maja 2021 roku. Wdrożenie programu rozpocznie się 4 maja o godz. 10.00 od Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. W następnych dniach zostaną przełączane telefony alarmowe 998 z pozostałych powiatów.

Po wprowadzeniu pilotażowego programu zmianie ulegnie sposób przekierunkowania rozmówcy, który dzwoni na numer alarmowy 998. Po jego wybraniu połączymy się z operatorem numeru alarmowego 112, a nie jak dotychczas z dyżurnym PSP. Operator, po odebraniu telefonu, podczas wywiadu z osobą dzwoniącą zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego i przekaże je w postaci elektronicznej formatki do PSP, dodatkowo w razie potrzeby przekieruje rozmowę ze zgłaszającym do dyżurnego PSP. Dyżurny straży, na podstawie otrzymanych informacji, podejmie decyzję w zakresie zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia. Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, nastąpi jedynie przekierunkowanie zgłaszającego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Wśród korzyści nowego rozwiązania wymienia się przede wszystkim odrzucanie zgłoszeń fałszywych, które bardzo często blokowały linię telefoniczną do służb. To także wysoka niezawodność systemu z uwagi na mechanizmy zastępowalności poszczególnych CPR na terenie kraju, a zintegrowany system pozwoli na poinformowanie wszystkich niezbędnych służb ratowniczych w jednym czasie. To również standaryzacja czasu oczekiwania zgłaszającego na podjęcie rozmowy oraz standaryzacja obsługi zgłoszeń obcojęzycznych – możliwe będzie przekierowanie zgłoszenia do operatora władającego danym językiem obcym, pracującego w dowolnym CPR w kraju.

Obecnie na terytorium Polski działa 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. System Powiadamiania Ratunkowego w województwie świętokrzyskim oparty jest na działaniu CPR w Kielcach, utworzonego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.