Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Podziękowania za odpowiedzialną pracę

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wojewoda Zbigniew Koniusz podziękował za codzienną pracę operatorom Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim poświęcone zostało pracy operatorów numerów alarmowych oraz innych służb współdziałających w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Wzięli w nim udział seniorzy z naszego województwa, którym przybliżone zostały zagrożenia, na jakie są narażeni, oraz sposoby reagowania na niebezpieczeństwa (jak np. na oszustwa metodą „na wnuczka”). Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu „Ratownicy” przedstawiającego dzień pracy operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które działa w strukturach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. – Numer 112 zastąpił dotychczasowe numery alarmowe 997, 998 i 999. Dziś 112 skupia w sobie cały system bezpieczeństwa naszych obywateli. Dzwoniąc tam mamy gwarancję uzyskania szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi. W naszym województwie numer alarmowy 112 obsługuje 46 osób, przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Takich dyspozytorni jak nasza jest w całym kraju 17 i  wszystkie mają co robić. Reakcja na zgłoszenie alarmowe jest natychmiastowa – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz. Jak podkreślił wojewoda, w 2022 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach przyjęło 650 tysięcy zgłoszeń: – Jedno budzi nadal niepokój: 45 procent to są zgłoszenia potrzebne. Niestety, 55 procent to są zgłoszenia bezzasadne lub fałszywe.

Gośćmi naszego spotkania są świętokrzyscy seniorzy, którzy często stają się ofiarami różnych działań osób chcących na przykład wyłudzić pieniądze. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom seniorów i prezentujemy im specjalistyczne wykłady i zajęcia warsztatowe, które uświadomią tego typu zagrożenia – dodał wojewoda.

Dziękując za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę wojewoda uhonorował pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach. Wręczył pamiątkowe statuetki dyplomy. – Bardzo dziękuje wszystkim osobom odpowiedzialnym za obsługę numeru 112. Robią to w sposób doskonały, odpowiedzialny i profesjonalny. Do CPR trafiają osoby z wysokimi kwalifikacjami i poczuciem empatii dla osób, które tam dzwonią – powiedział Zbigniew Koniusz.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim odbył się cykl tematycznych warsztatów dla seniorów przygotowany przez współorganizatorów wydarzenia. Specjaliści ze świętokrzyskiej Policji zaprezentowali metody zapobiegania oszustwom metodą „na wnuczka” oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej omówili zagrożenia wynikające z zatrucia tlenkiem węgla i korzyści płynące z montażu czujników czadu. Zaprezentowano także techniki samoobrony oraz pokazy przeciwdziałania kradzieżom kieszonkowym. Prelekcje wygłosili również specjaliści z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, całemu wydarzeniu towarzyszyły przedstawienia tematyczne prezentowane przez reprezentantów Uniwersytetu III Wieku w Końskich. Stoiska edukacyjne przygotowali współorganizatorzy i partnerzy wydarzenia: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Stowarzyszenie „PASSA” w Kiecach, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytornia Medyczna, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Kielcach.

System powiadamiania ratunkowego w województwie świętokrzyskim oparty jest na działaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, utworzonego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kieleckie CPR uruchomione zostało 18 czerwca 2012 roku i obsługuje zgłoszenia alarmowe pochodzące z terenu województwa świętokrzyskiego, a w razie potrzeby z całej Polski. Zatrudnionych jest tam 46 operatorów numerów alarmowych, którzy pełnią dyżury całodobowo (w systemie zmian 12-godz.). Średnia obsada każdego dyżuru wynosi 8 osób - zarówno na zmianie dziennej, jak i na zmianie nocnej. W dni wzmożonej intensywności dzwonienia na numer alarmowy obsada obsługi jest zwiększona (są to święta, imprezy masowe, weekendy).