Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Z POLICJĄ

W dniach 24-29 marca 2023 roku, w KWP Kielce przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na stanowiskach kierowania oraz osób nadzorujących ich służbę. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej.

W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, m.in. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dyspozytorni Medycznej oraz Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

Przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy funkcjonariuszy świętokrzyskiej Policji, a także zapoznanie ich z procedurami w obszarach zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach kierowania odpowiadają m.in. za koordynację pracy mundurowych oraz inicjują działania po przyjęciu informacji o wydarzeniu. 

Podczas szkolenia, prelegenci z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawili zagadnienia związane z tematyką dotyczącą współpracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Kielcach z jednostkami Policji z województwa świętokrzyskiego oraz realizacji i koordynacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.