Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji

W dniach 20, 22 oraz 24 maja 2024 roku, na zaproszenie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przeprowadzono cykl szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach dyżurnych jednostek Policji oraz osób nadzorujących ich pracę.

      W  szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Komend Powiatowych Policji z  województwa świętokrzyskiego oraz Komisariatów i Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Centrum Powiadamiania Ratunkowego w  Kielcach, w tym kierownik Centrum Tomasz Chojecki oraz koordynator-trener  Ernest Różycki.

      Szkolący przedstawili strukturę Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zasady przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz zadania realizowane przez centra. Omówiono ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym zgłoszeń innych niż głosowe, takich jak E-Call, SMS, EENA oraz procedury obsługi zgłoszeń zaistniałych na przejazdach kolejowych. Zaprezentowano przykłady zgłoszeń tekstowych, tzw. „formatek”, wysyłanych do Policji oraz przykłady zapisów w systemie teleinformatycznym ST CPR dla zgłoszeń innych niż głosowe. Przedstawiono również statystyki dotyczące liczby zgłoszeń przekierowywanych do Policji w 2023 roku, z podziałem na kategorie zdarzeń oraz dni tygodnia.

      Celem przedsięwzięcia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy funkcjonariuszy Policji w  zakresie współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Prelegenci omówili szczegółowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wytyczne do obsługi zgłoszeń oraz katalog zdarzeń obowiązujących operatorów podczas przyjmowania zgłoszeń interwencji i przekazywania ich odpowiednim służbom.